Οδική Ασφάλεια

Η οδική ασφάλεια είναι ένα χαρακτηριστικό της διαδικασίας των έργων που περιλαμβάνεται από το στάδιο του σχεδιασμού, έχει ύψιστη σημασία κατά την υλοποίηση και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση κατά τη λειτουργία του έργου. Ο κύριος στόχος των Μελετών Οδικής Ασφάλειας είναι η εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών μέτρων που στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων κατά μήκος του οδικού δικτύου.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
  • Μελέτες οδικής ασφάλειας
  • Έλεγχοι και επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας
  • Μελέτες ορίου ταχύτητας
  • Στρατηγική οδικής ασφάλειας
  • Σχεδιασμός οδικής σήμανσης
Polinde
© 2024