Κυκλοφοριακές Μελέτες

Αυτή η κατηγορία μελετών περιλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας για διασταυρώσεις ή μεγάλης κλίμακας για δήμους. Στο πλαίσιό τους προτείνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση ή την ανακούφιση προβλημάτων που σχετίζονται με την κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, καθώς και τη στάθμευση. Τα μοντέλα Meso και Micro Simulation αναπτύσσονται για να προβλέψουν τα αποτελέσματα των μέτρων, τα οποία αξιολογούνται πριν και μετά την εφαρμογή.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι παρακάτω μελέτες:
  • Κυκλοφοριακές μελέτες αστικών περιοχών
  • Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων
  • Διαχείριση κυκλοφορίας αστικών δικτύων
  • Μελέτες φωτεινής σηματοδότησης
  • Μελέτες φωτεινής σηματοδότησης
  • Σχεδιασμός διασταυρώσεων και σήμανσης κυκλοφορίας
  • Ανάλυση λειτουργίας σταθμών διοδίων
Polinde
© 2024