Η ομάδα

Η POLINDE Σύμβουλοι Μηχανικοί οφείλει τη δυναμική της εξέλιξη στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η εταιρία διαθέτει μια ομάδα επαγγελματιών (μόνιμο προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες) αποτελούμενη από συγκοινωνιολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανικούς οδοποιίας και πολεοδόμους χωροτάκτες μηχανικούς.

Στην POLINDE Σύμβουλοι Μηχανικοί είμαστε περήφανοι για το προσωπικό μας: το 80% των ανθρώπων μας κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και το 50% μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Η συνεργασία μηχανικών διαφόρων κλάδων υπό κοινή διαχείριση προσφέρει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης σύνθετων έργων και αντικειμένων. Επιπλέον, η ΠΟΛΙΝΔΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι σε θέση να αναλάβει όλες τις μελέτες και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση ενός συγκοινωνιακού έργου, μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τα προβλήματα διαχείρισης δεδομένων.

Polinde
© 2024