Κυκλοφοριακές Έρευνες και Μετρήσεις

Η αξιόπιστη λήψη αποφάσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων λύσεων βασίζεται στην ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων. Οι ορθές πρακτικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων έχουν ύψιστη σημασία για την επιτυχία του έργου και σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Ο σωστός και ανανεωμένος εξοπλισμός σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και τη διαχείριση του προσωπικού των ερευνών μας, εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας τεχνικές συλλογής δεδομένων.

Οι μετρήσεις και έρευνες περιλαμβάνουν:
  • Έρευνες Προέλευσης- Προορισμού και Έρευνες Δεδηλωμένης Προτίμησης
  • Έρευνες σε μέσα μαζικής μεταφοράς
  • Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων με αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα, μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων και μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας με παρατηρητές
  • Μετρήσεις χρόνων διαδρομής, ταχύτητας, καθυστέρησης και μήκους ουράς
  • Έρευνες στάθμευσης
  • Έρευνες και μετρήσεις πεζών
Polinde
© 2024