Περιφέρεια Αττικής - Μελέτη Επεμβάσεων για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του τμήματος Δυτικής Αττικής του Νομού Αττικής (Ελλάδα)

2012 - 2016


Αντικείμενο του έργου είναι βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η ΠΟΛΙΝΔΕ ανέλαβε την ανίχνευση μελανών σημείων και τον προσδιορισμό εφαρμογής παρεμβάσεων στις οδικές υποδομές για τη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή μελέτης. Ανέλαβε επίσης τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας μέσω μαγνητοσκόπησης (βίντεο) καλύπτοντας μεγάλο αριθμό πτυχών, όπως στοιχεία γεωμετρικού σχεδιασμού, σήμανση, παροχές οδικής ασφάλειας κ.λ.π.

Πελάτης:

Εγνατία Οδός Α.Ε.

Polinde
© 2024