Μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφοριακής Ικανότητας και Οδικής Ασφάλειας σε 12 Σταθμούς Διοδίων της Αττικής Οδού, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 (Ελλάδα)

2004 - 2004


Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 προβλεπόταν αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό ιδιαίτερα από νέους χρήστες, Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς. Οι νέοι αυτοί χρήστες δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού, αλλά και με τους τρόπους πληρωμής των διοδίων. Έτσι αναμενόταν να δημιουργηθούν προβλήματα στις εισόδους της Αττικής Οδού, κυρίως κατά την επιλογή της λωρίδας πληρωμής. Τα προβλήματα αυτά αναμενόταν να επηρεάσουν αρνητικά την οδική ασφάλεια στους σταθμούς διοδίων αλλά και την κυκλοφοριακή ικανότητα αυτών, με τη δημιουργία ουρών αναμονής που κατά συνέπεια θα απέφεραν μεγάλες καθυστερήσεις. Αντικείμενο του έργου ήταν η εύρεση τρόπων αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεών τους. Το Στάδιο 1 περιλάμβανε: • Περιγραφή των αναμενόμενων προβλημάτων σε σταθμούς διοδίων της Αττικής Οδού κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (2004) • Προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων Το Στάδιο 2 περιλάμβανε: • Διαρκή παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας στους Σταθμούς Διοδίων • Καταγραφή των προβλημάτων • Εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλειας, όπως: - διάθεση και εκπαίδευση προσωπικού (42 άτομα) - εντοπισμός προβλημάτων - παρακολούθηση της λειτουργίας των λωρίδων e-pass και παροχή βοήθειας στους οδηγούς

Πελάτης:

Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Polinde
© 2024