Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η εταιρία POLINDE Σύμβουλοι Μηχανικοί ιδρύθηκε το 2004 στην Αθήνα. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας αποτελεί λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (πόλινδε), η οποία σημαίνει «προς την πόλη».


H POLINDE Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου στον τομέα των Μεταφορών και της Κυκλοφορίας. Τα έργα της εταιρίας καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών που άπτονται του σχεδιασμού των μεταφορών.


Οι στόχοι της Εταιρίας είναι:
  • Η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη βέλτιστη συνεργασία με τους πελάτες της, το οποίο είναι βασικό για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων,
  • Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και
  • Η έγκαιρη ολοκλήρωση των προσφερόμενων έργων/υπηρεσιών στην καλύτερη ποιότητα.
Ο συνεχής έλεγχος των διεθνών πρακτικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και η αναβάθμιση των γνώσεων και η ανανέωση του απαραίτητου εξοπλισμού, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες. Η Εταιρία διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 9001:2015 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001:2015

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Η POLINDE Σύμβουλοι Μηχανικοί στελεχώνεται από:
  • Πολιτικούς Μηχανικούς- Συγκοινωνιολόγους
  • Τοπογράφους Μηχανικούς
  • Πολεοδόμους Χωροτάκτες Μηχανικούς- Συγκοινωνιολόγους
  • Πολιτικούς Μηχανικούς (Τ.Ε.)
  • Προγραμματιστές- Μηχανικούς Δικτύων
  • Υπεύθυνους Διοικητικής Υποστήριξης
  • Εξωτερικό συνεργάτη που προΐσταται των συνεργείων εγκατάστασης των 24ωρων μετρητών κυκλοφοριακού φόρτου
Επιπλέον, η POLINDE Σύμβουλοι Μηχανικοί συνεργάζεται με πλέον των 60 εξωτερικών συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, που στελεχώνουν τις ομάδες των κυκλοφοριακών μετρήσεων και κυκλοφοριακών ερευνών.

ΝΕΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

16/01/2020

Το προσωπικό της Polinde παρακολούθησε τη διήμερη εκδήλωση στις 16& 17 Ιανουαρίου 2020 με αντικείμενο τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τους εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος CIVITAS SUMPs-UP.

24/10/2019

Το προσωπικό της Polinde έδωσε το παρών στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, στις 24 & 25 Οκτωβρίου 2019.
Polinde
© 2024