Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Ηρακλείου Αττικής

2022 - 2022


Σκοπός του έργου είναι η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Πελάτης:

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Polinde
© 2024