Κυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις κατά μήκος διάφορων τμημάτων του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου (Ελλάδα)

2012 - 2013, 2014, 2017


Η ΠΟΛΙΝΔΕ ανέλαβε σε διάφορες χρονικές περιόδους τη διεξαγωγή κυκλοφοριακών ερυενών και μετρήσεων, τα στοιχεία των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για να ενημερωθεί το μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

Πελάτης:

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

Polinde
© 2024