Μελέτη Καθορισμού Αξιόπιστων Ορίων Ταχύτητας στους Άξονες Αντίρριο-Ιωάννινα, Πάτρα-Πύργος, Θεσσαλονίκη-Στρυμόνας και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Ελλάδα)

2008 - 2009


Αντικείμενο του έργου ήταν ο καθορισμός αποτελεσματικών ορίων ταχύτητας για 4 οδικές αρτηρίες στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου έγινε αναλυτική επισκόπηση της γεωμετρίας των οδικών αρτηριών, αναφορικά με την οριζόντια και την κατακόρυφη µηκοτοµή. Εντοπίστηκαν τα "μελανά σημεία" (σημεία μειωμένης ασφάλειας) των αρτηριών και προσδιορίστηκαν τα όρια ταχύτητας για όλο το μήκος των αρτηριών (Αντίρριο-Ιωάννινα, Πάτρα-Πύργος, Θεσσαλονίκη-Στρυμόνας και ΒΟΑΚ).

Πελάτης:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας)

Polinde
© 2024