Τεχνικός Σύμβουλος για την Ανασυγκρότηση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας και την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου (Ελλάδα)

2012 - 2013


Στο πλαίσιο του έργου αυτού η ΠΟΛΙΝΔΕ ανέλαβε τις κυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις, την ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου χρησιμοποιώντας το λογισμικό SATURN, τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πεζοδρόμησης και τη δημιουργία λεωφορειολωρίδων παράλληλης ή αντίθετης ροής στους δύο κύριους παράλληλους οδικούς άξονες. Η λεωφόρος Πανεπιστημίου (4 λωρίδων πρωτεύων δρόμος στο κέντρο της Αθήνας) εξετάζεται ως δρόμος για αποκλειστική χρήση του τραμ και των πεζών. Προτάθηκαν και διερευνήθηκαν σχέδια διαχείρισης της κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας το κυκλοφοριακό μοντέλο.

Πελάτης:

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (Τελικός Αποδέκτης: Αττικό Μετρό Α.Ε.)

Polinde
© 2024