Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου 'Σαλαμίνα- Πέραμα Υποθαλάσσιο Τούνελ' (Ελλάδα)

2017 - 2017


Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή στοιχείων για την συμμετοχή στο διαγωνισμό για την κατασκευή και λειτουργία της Υποθαλάσσιας σήραγγας Περάματος – Σαλαμίνας. Η ΠΟΛΙΝΔΕ ανέλαβε τη διεξαγωγή 24ωρων Μετρήσεων με Αυτόματα Καταγραφικά Μηχανήματα, 24ωρων Μετρήσεων Σύνθεσης Κυκλοφορίας, 24ωρων Ερευνών Προέλευσης Προορισμού, Μετρήσεων Χρόνων Διαδρομής, καθώς και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

Πελάτης:

Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. / VINCI Concessions Α.Ε. / ΜΕΤΚΑ

Polinde
© 2024