Επικαιροποίηση των παραμέτρων κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

2008 - 2010, 2018


Σκοπός του έργου ήταν η επικαιροποίηση της βάσης κυκλοφοριακών δεδομένων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Οι μετρήσεις που διεξήχθησαν περιλαμβάνουν: Χειροκίνητες Μετρήσεις Επιβατών στις εισόδους/εξόδους των κτιρίων αφίξεων/αναχωρήσεων και στις διαβάσεις πεζών, Χειροκίνητες Μετρήσεις Επιβατών στις εισόδους/εξόδους του προαστιακού σιδηροδρόμου, έρευνα Χρόνου Αναμονής για ταξί και Μελέτη για την Κατάληψη του Parking με τη χρήση της μεθόδου της Καταγραφής Αριθμών Κυκλοφορίας, Μετρήσεις Στρεφουσών κινήσεων και Ανάλυση Δεδομένων.

Πελάτης:

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών


© 2023