Έρευνα για την Εκτίμηση των Μετακινήσεων και την Επικαιροποίηση του Μητρώου Προέλευσης-Προορισμού της Ευρύτερης Περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

2010 - 2011


Ο σκοπός αυτού του έργου είναι είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση/συνδυασμός πληροφοριών και η επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο για τη συντονισμένη διαχείριση υποδομών και ζήτησης μεταφορών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος στην κυκλοφοριακά υποβαθμισμένη περιοχή που εστιάζει το έργο. Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω έρευνες/μετρήσεις: • Έρευνα προέλευσης - προορισμού (Π-Π) με συνεντεύξεις παρά την οδό στους επιβάτες των οχημάτων • Κυκλοφοριακές μετρήσεις φόρτων και μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας, συμπληρωματικά με την έρευνα Π-Π και στις ίδιες θέσεις • 24ωρες Αυτόματες Μετρήσεις Κυκλοφοριακού Φόρτου συμπληρωματικά με την έρευνα και στις ίδιες θέσεις • Ανάπτυξη μητρώου προέλευσης-προορισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πελάτης:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)

Polinde
© 2024