Έρευνες Μετακινήσεων Επιβατών στα Μεταφορικά Μέσα στον Νομό Αττικής (TSA 338/08) (Ελλάδα)

2008 - 2008


Η μελέτη διενεργήθηκε στο πλαίσιο των ερευνών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την επικαιροποίηση της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό για τον Νομό Αττικής. Η ΠΟΛΙΝΔΕ ανέλαβε την υποστήριξη των εταιρειών-αναδόχων του έργου ως «Ειδικός Ερευνητής» στην οργάνωση και εκτέλεση των ερευνών μετακινήσεων στα μέσα μεταφοράς. Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω έρευνες: • Έρευνα Προέλευσης - Προορισμού με συνεντεύξεις παρά την οδό • Κυκλοφοριακές Μετρήσεις φόρτου με αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα • Μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας με παρατηρητές • Κωδικοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων των μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων

Πελάτης:

Trademco Studies- Research- Development S.A./ Athens Development Office (ADO) (Τελικός Αποδέκτης: Αττικό Μετρό Α.Ε.)

Polinde
© 2024