Σύμβουλος και Τεχνική Υποστήριξη για τη διαμόρφωση προτάσεων για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας κατά μήκος του οδικού άξονα Χανίων- Αεροδρομίου Χανίων (Ελλάδα)

2006 - 2007


Η ΠΟΛΙΝΔΕ ανέλαβε τον εντοπισμό των μελανών σημείων και τον προσδιορισμό της προτεινόμενης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων στην οδική υποδομή για τη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή μελέτης. Το έργο περιλάμβανε: • Αναγνώριση μελανών σημείων • Ανάπτυξη βραχυπρόθεσμων προτάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας • Μελέτη σκοπιμότητας για την αναβάθμιση όλων των ανισόπεδων κόμβων για την οδική αρτηρία Χανίων- Αεροδρομίου Χανίων

Πελάτης:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Polinde
© 2024