Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριου κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα (Ελλάδα), καθώς και του Αυτοκινητόδρομου Ε64 (Ελλάδα)

2018 - 2018


Στο πλαίσιο αυτών των δύο έργων, η ΠΟΛΙΝΔΕ ανέλαβε τη διεξαγωγή κυκλοφοριακών ερευνών και μετρήσεων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Στόχος των μετρήσεων ήταν η επικαιροποίηση του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης της Νέας Οδού και Κεντρικής Οδού αντίστοιχα.

Πελάτης:

Νέα Οδός Α.Ε. και Κεντρική Οδός Α.Ε.

Polinde
© 2024