Μελέτη παρεμβάσεων στην περιφέρεια της Κρήτης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του νομού Χανίων (Ελλάδα)

2012 - 2016


Το έργο αυτό περιλάμβανε τον εντοπισμό μελανών σημείων και τον προσδιορισμό της προτεινόμενης υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδικές υποδομές, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός και η σοβαρότητα των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή μελέτης. Πραγματοποιήθηκαν λεπτομερείς επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας με τη χρήση βιντεοσκόπησης που καλύπτει μεγάλο αριθμό πτυχών, όπως γεωμετρικά στοιχεία σχεδιασμού, σήμανση, εξοπλισμός οδού κ.λπ.

Πελάτης:

Εγνατία Οδός Α.Ε.

Polinde
© 2024