Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Μεταμόρφωσης

2015 - 2017


Η μελέτη έχει σαν αντικείμενο την αναβάθμιση και επικαιροποίηση της «Μελέτης Κυκλοφορίας & Στάθμευσης Δήμου Μεταμόρφωσης» που εκπονήθηκε το 2004 - 2006. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιείται: • απογραφή του οδικού δικτύου της πόλης της Μεταμόρφωσης (γεωμετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, σήμανση κλπ) • επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων της απογραφής, • διαμόρφωση προτάσεων, για την βελτίωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων, αλλά και της κυκλοφορίας των πεζών και των ποδηλάτων, Σκοπός της μελέτης είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οδικού δικτύου του Δήμου Μεταμόρφωσης, με συγκεκριμένες προτάσεις για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, η δημιουργία άνετων και ασφαλών διαδρομών ροής πεζών, καθώς και η ιεράρχηση των επεμβάσεων με στόχο την οικονομικότερη και με όσο το δυνατόν πλέον άμεση αποτελεσματικότητα των προτάσεων.

Πελάτης:

Δήμος Μεταμόρφωσης

Polinde
© 2024