Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για Δήμους της Ελλάδας (Λάρισα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ηράκλειο Αττικής, Μεταμόρφωση, Κορυδαλλός, Περιστέρι) (Ελλάδα)

2014 - ongoing


Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας περιλαμβάνουν την ανάλυση των υφιστάμενων προβλημάτων κινητικότητας και των ευκαιριών για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών, καθώς και τον προσδιορισμό κοινού οράματος με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την κινητικότητα στους Δήμους. Στο πλαίσιο των ΣΒΑΚ η ΠΟΛΙΝΔΕ αναλαμβάνει την εκπόνηση των κυκλοφοριακών ερευνών και μετρήσεων, καθώς και το κυκλοφοριακό μοντέλο.

Πελάτης:

Δήμος

Polinde
© 2024