Μελέτη για την Ενοποίηση των Ελεύθερων Χώρων που περιβάλλουν το γήπεδο του Παναθηναϊκού με την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (Ελλάδα)

2010 - 2013


Το έργο εντάσσεται στα ευρύτερα έργα ενοποίησης των ελεύθερων χώρων στην περιοχή με σκοπό τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ΠΟΛΙΝΔΕ ανέλαβε την οργάνωση και επίβλεψη των κυκλοφοριακών μετρήσεων και ερευνών. Υποβλήθηκαν τρεις διαφορετικές προτάσεις, για μία από τις οποίες πραγματοποιήθηκε προκαταρκτικός οδικός σχεδιασμός. Οι προτάσεις διερευνήθηκαν χρησιμοποιώντας το μοντέλο προσομοίωσης SATURN, το οποίο βαθμονομήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Πελάτης:

Υπουργείο Δημόσιων Έργων

Polinde
© 2024